SCÉNICKÝ TANEC PRO PRVNÍ STUPEŇ

Nová taneční sezóna přinese nové taneční zkušenosti.

Scénický tanec je vynikající příležitostí pro umělecky založené duše, jak vyjádřit a ztvárnit pohybem svůj vnitřní svět. Lekce scéniky jsou v naší škole novinkou, proto je kurz určen pro začátečníky. Scénický tanec se snaží prostřednictvím pohybu odhalit duši a uvolnit průchod emocím. Na začátečnické úrovni se dítě učí poznávat své tělo v pohybu, vnímat hudbu a koordinovat své pohyby do souhry s ní, umět rozpoznat změny v hudbě, reagovat na ně a vyjádřit je tancem.

Kurzem bude děti provádět paní lektorka Izabela, optimistická, usměvavá, milá tanečnice s obrovskou dávkou trpělivosti a pochopení pro tanečníky všech věkových kategorií.

Maximální počet účastníků: 12 osob

JAKÉ OBLEČENÍ JE VHODNÉ

Příjemné, pohyb umožňující oblečení, tančí se v ponožkách nebo bosky.
kurz obsahuje 12 lekcí
délka jedné lekce je 60 minut